Doel Sumbang – Naha Salah (Lirik)

Judul : Naha Salah
Doel Sumbang

naha salah lamun kuring boga rasa cinta salian ka anjeun
naha salah lamun kuring boga rasa deudeuh salian ka anjeun

sapanjang anjeun satia akang moal rek khianat,
cinta akang moal unggut karinduan
sapanjang anjeun satuhu akang moal rek midua,
cinta akang moal gedag kaanginan

cinta akang mah bulan anu nyaangan peuting, bakal aya salalawasna
cinta akang srangenge anu maturan poe, bakal aya salalawasna

ulah….melang
ulah….hariwang

naha salah lamun kuring boga rasa cinta salian ka anjeun
naha salah lamun kuring boga rasa cinta salian ka anjeun

sapanjang anjeun satia akang moal rek khianat,
cinta akang moal unggut karinduan
sapanjang anjeun satuhu akang moal rek midua,
cinta akang moal gedag kaanginan

cinta akang mah bulan anu nyaangan peuting, bakal aya salalawasna
cinta akang sangenge anu maturan poe, bakal aya salalawasna

Regard

Rismawan Junandia