Doel Sumbang – Hanjakal (Lirik)

Jangji urang rek sa ati
Moal pada ingkar
Moal rek sulaya
Tapi jangji ukur jangji
Sumpah tiggal sumpah 
Kalah jadi rundah …
Kaduhung sagede gunung
Teu ngagugu omong indung
Papatah dianggap angin
Geuningan kieu jadina
Hate ceurik balilihan
Taya nu bisa ngubaran
Hate asa diwewejet
Rajet…..
Kudu kamana (kudu kamana) ngubaran diri
Kudu kumaha (kudu kumaha) miceun ka nyeuri
Kudu ka saha (kudu ka saha) nitipkeun diri
Kudu kamana (kudu kamana) … nya …. kumaha … (nya kumaha)
junandia.blogspot.com
Jangji urang rek sa ati
Moal pada ingkar
Moal rek sulaya
Tapi jangji ukur jangji
Sumpah tinggal sumpah
Kalah jadi runtah…
Jangji urang rek sa ati
Moal pada ingkar
Moal rek sulaya
Mapi jangji ukur jangji
Sumpah tinggal sumpah
Kalah jadi runtah
Kaduhung sagede gunung
Teu ngagugu omong indung
Papatah dianggap angin 
Geuningan keieu jadina
Hate ceurik balilihan
Taya nu bisa ngubaran
Hate asa diwewejet
Rajet…
Kudu kamana (kudu kamana) ngubaran diri
Kudu kumaha (kudu kumaha) miceun ka nyeuri
Kudu ka saha nitipkeun diri
Kudu kamana.. nya.. kumaha
junandia.blogspot.com
Kudu kamana ngubaran diri
Kudu kumaha minceun ka nyeuri
Kudu ka saha nitipkeun diri
Kudu kamana… nya… kumaha
Kudu kumaha minceun ka nyeuri
Kudu ka saha nitipkeun diri
Kudu kamana… nya… kumaha

junandia.blogspot.com
junandia.blogspot.com com

Regard

Rismawan Junandia